Leta i den här bloggen

lördag 21 juli 2012

T Mossbergin Kliinisen nutrition kirja

Kun kymmenen vuotta siten olin dietetiikan kurssilla, käytettiin siellä Torsten Mossbergin  kirjan 9. painosta oppikirjana: Klinisk nutrition och vätskebehandling. 1998. Tästä on uudistettukin painos olemassa ja saatavilla kaupoissa tai kirjastoissa:

Klinisk nutrition och vätskebehandling

Author
By Torsten Mossberg
Type and year
(Bok, 2001)
Language
Svenska
Pages
104 pages
ISBN
ISBN 91-49-13647-X


Kirjoitan tähän aiemman painoksen sisällysluettelon: Sisällysluettelo antaa koko joukon sanoja ja käsitteitä,  joita ravitsemustiede käyttää. Suomennan ruotsalaisen  termin.


Förord, Alkulause

Inledning, Johdanto

Historik, Historiasta

Malnutrition, konsekvenser av malnutrition; Förekomst av malnutrition: Malnutritio, sen seuraamuksista ja esiintymisestä

Biokemi-fysiologi; Biokemia ja Fysiologia :
Kroppens sammansättning, Kehon koostumus
Vatten, Vesi
Rubbningar i vatten-elektrolytomsättningen, Häiriöitä veden ja elektrolyyttien aineenvaihdunnassa
Syra-basbalans, Happo-emästasapaino
Biologisk energi, Biologinen energia
kolhydratmetabolism, Hiilihydrattiaineenvaihdunta
Fettmetabolism. Rasva-aineenvaihdunta
Aminosyrametabolism, Aminohappoaineenvaihdunta
Metabolism vid svält, Nälänaikainen aineenvaihdunta
Metabolism vid trauma och sepsis, Trauman ja verenmyrkytyksen aikainen aineenvaihdunta

Bedömning av näringstillstånd, Ravitsemustilan arviointi

Vätskebehandling, Nestehoito
Planering av vätskebehandling, Nestehoidon suunnittelu
Preoperativ vätskebehandling, Operaatiota edeltävä nestehoito
Peroperativ vätskebehandling, Operaationaikainen nestehoito
Postoperativ vätskebehandling, Operaationjälkeinen nestehoito
Blodersättning, Veren korvaus
Kolloidtillförsel, Kolloidin anto
Chock  och trauma, Shokki ja trauma

Behov och intravenös tillförsel av näringsämnen, Ravintoaineitten tarve ja suonensisäinen anto
Osmolalitet, Osmolaliteetti
Vatten, Vesi
Energi, Energia
Kolhydrater, Hiilihydraatit
Fett, Rasva
Kväve, Typpi
Mineraler och spårämnen, Mineraalit  ja hivenaineet
Vitaminer, Vitamiinit
Blandbarhet och tillsatser, Sekoittuvuus ja lisäaineet
Intravenös nutrition med storpåse, Isolla pakkauksella suoritettu suonensisäinen ravitsemus
Refeeding, Refeeding

Nutrition vid olika sjukdomstillstånd, Ravitsemus eri tautitiloissa
Preoperativt, Ennen operaatiota
Postoperativt, Operaation jälkeen
Posttraumatiskt, Trauman jälkeen
Brännskador, Palovammat
Andningsinsufficiens, Hengityksen vajaatoiminta
Akut pankreatit, Akuutti haimatulehdus
Infektionssjukdomar, sepsis, Tulehdustaudit, verenmyrkytys
Cancer, Syöpä
Benmärgstransplantation, Luuytimensiirto
Inflammatorisk tarmsjukdom, Tulehduksellinen suolistotauti
Medvetslöshet, Tajuttomuus
Neurokirurgisk ( skallskadad) patient, Neurokiruginen (kallovammainen) potilas
Leverinsufficiens, Maksan vajaatoiminta
Njurinsufficiens, Munuaisen vajaatoiminta


Enteral nutrition (EN),  Suoleen annettu ravitsemus

Program för fullständig intravenös nutrition (TPN), Täydellisen suonensisäisen ravitsemuksen ohjelma
Perifer ven, perifeerinen laskimo
Central ven, Sentraalinen laskimo
Venport, Laskimoportti
Åtgärder vid misstänkt katetersepsi, Toimenpiteet epäiltäessä katetriperäistä verenmyrkytystä
Handläggning av partiell eller komplett ocklusion av venport eller  centralt venkateter (CVK)
Miten toimia , kun laskimoportti tai  sentraali laskimokatetri tukkeutuu osittain tai kokonaan
Val av venkateter, Laskimokatetrien valinta
Infusionhastighet, Infuusionopeus

Kontroll och övervakning (monitoring), Kontrolli ja valvonta, monitorointi
Kontroll av behandlingsresultat, Hoitotulosten kontrollointi
Kontroller för att undvika biverkningar, Sivuvaikutuksien välttämiseksi suoritettavat kontrollit
Kontroll av fettelimination, Rasvan eliminoitumiskyvyn kontrollointi
Laboratorieanalyser, Laboratorioanalyysit
Energibalans, Energiatasapaino

Avslutning, Loppulause

Appendix- tabeller, Liite- taulukoita
Rekommenderad tillförsel av näringsämen till vuxna, Aikuisille suositelturavintoaineiden anto
Kolhydratlösningars sammansättning, hiilihydraattiliuosten koostumus
Kristalloida lösningar, Kirkkaat liuokset
Kolloiders sammansättning, Kolloidien koostumnus
Vätskor för acidosbehandling, Asidoosin hoitoon käytettyjä nesteitä
Vätskor för alkalosbehandling, Alkaloosin hoitoon käytettyjä nesteitä
Tillsatslösningar, Lisäaineliuoksia
Vitaminer, Vitamiineja
Fettemulsioner, Rasvaemulsioita
All- in- one beredningar, All- in one valmisteita
Aminosyralösningar, Aminosyrainnehåll, Aminohappoliuoksia, aminohapposisältö
Några lösningars innehåll av fosfat, Joidenkin liuosten fosfaattisisältö
Tabell för beräkning av infusionshastighet, taulukko, jonka avulla voi laskea infuusio( tiputus) nopeuden

Litteratur, Kirjallisuutta

Sökordsregister, Hakusanaluettelo
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar